Begreppet be inoff – belysa, bevara, bespara är inoff’s sätt att uppmärksamma vårt arbete kring cirkuläritet, miljömedvetenhet och minskat svinn. Vi belyser ämnet för att öka medvetenheten kring vårt ansvar för en hållbar framtid. Vi tar ansvar för att bevara vår miljö och våra möbler. Produkter som har utgått, provprodukter eller möbler som på annat sätt inte kan säljas i vårt vanliga sortiment ska få leva vidare. Vi besparar inte bara miljön, vi erbjuder även möbler till väsentligt reducerade priser!

Hållbarhetsarbetet är ständigt pågående och även föränderligt med olika fokus, inriktningar och prioriteringar. För inoff är beinoff en viktig del i detta arbete.

belysa.

En del i be inoff är vikten av att belysa betydelsen av hållbarhetsarbete. Genom att belysa delar inom hållbarhet, cirkuläritet och återbruk är vi övertygade om att vi fortsätter röra oss i rätt riktning – tillsammans.

bevara.

På be inoff ges möjligheten att å ena sidan handla produkter som utgått eller returnerats till inoff, å andra erbjuds sätt att återbruka och renovera produkter från inoff och andra varumärken. Vårt mål be detta är att i största möjlighet bevara produkter som redan producerats och därigenom ta tillvara på det resursutnyttjande som produkten redan genomgått. Genom detta kommer vi även bevara miljön längre.

bespara.

Genom att tillsammans belysa och besvara är vår övertygelse att vi även kommer bespara, inte bara pengar utan även på de effekter på miljön som vårt resursutnyttjande idag leder till. Vi är övertygade om att såväl mindre som större insatser är viktiga steg mot en bättre värld – nu och i framtiden.