Begreppet be inoff – belysa, bevara, bespara är inoff’s sätt att uppmärksamma vårt arbete kring cirkuläritet, miljömedvetenhet och minskat svinn. Vi belyser ämnet för att öka medvetenheten kring vårt ansvar för en hållbar framtid. Vi tar ansvar för att bevara vår miljö och våra möbler. Produkter som har utgått, provprodukter eller möbler som på annat sätt inte kan säljas i vårt vanliga sortiment ska få leva vidare. Vi besparar inte bara miljön, vi erbjuder även möbler till väsentligt reducerade priser!

Hållbarhetsarbetet är ständigt pågående och även föränderligt med olika fokus, inriktningar och prioriteringar. För inoff är beinoff en viktig del i detta arbete.

möbler.

En viktig och naturlig del i hållbarhetsarbete är återbruk och att ta till vara på möbler som av någon anledning inte kan säljas på vår ordinarie marknad. Vi på inoff har därför skapat en bruttoprislista för att bidra till att möbler som utgått från vårt sortiment eller av någon annan anledning inte kan säljas på ordinarie sätt kommer till användning. Genom att erbjuda dessa produkter till väsentligt rabatterade bruttopriser hoppas vi att produkterna bidra till prisvärda lösningar, ibland kanske istället för nytillverkning.

återbruk och renovering.

Tillsammans med er vill vi ta ansvar för cirkulära möbelflöden. Vi ber er därför att kontakta oss när ni har antingen inoff-produkter eller produkter från andra varumärken som behöver rustas upp för att få dem att kännas som nya eller när ni ser en möjlighet att underhålla eller anpassa befintliga möbler efter era kunders växlande behov.

om be inoff.

Begreppet be inoff – belysa, bevara, bespara är vårt sätt att uppmärksamma vårt arbete kring cirkuläritet, miljömedvetenhet och minskat svinn.